SAMARBETSVILLKOR

Efterhand som våra projekt blir bättre och större ökar behovet av tydliga samarbetsvillkor.

Våra projekt har alltid en projektledare som har fullmakt att göra avtal inom projektets ramar. Men för alla projekt gäller nedan villkor:

Tjänster och produkter som faktureras får ske först efter avtalad leverans. Avtalat pris är alltid inklusive moms och betalningsvillkor minst 30 dagar.

Faktura ska innehålla pris, specificerad tjänst eller produkt samt projekt och projektledare.

Lön betalas efter ifyllt tjänsteformulär, som projektledaren delar länk till. Är utlägg som reskostnader eller annat ifyllt ska kvitton mailas.

När projektledaren godkänt summa går vi vidare till utbetalning. Utbetalning sker den 25:e månaden efter projektledaren godkänt summan.

För utlandsbetalningar sker dessa antingen mot faktura eller mot utlägg med kvitton. Lön kan inte betalas till utlandet. Mottagaren betalar eventuella avgifter för utlandsbetalning.

sv_SESvenska