STYRELSEN

STYRELSEN FÖR BAM KULTUR

Rickard Gilengren, BAM
Rickard Gilengren

Ordförande

Dennis Tran, BAM
Dennis Tran

Kassör

Johannes Witkowsky, BAM
Johannes Witkowsky

Ledamot

Terry Ann Calandri, BAM
Terry Ann Calandri

Ledamot

Josman Aguilar, BAM
Josman Aguilar

Ledamot

Arturo Molina, BAM
Arturo Molina

Ledamot

Ferhat Duz, BAM
Ferhat Duz

Ledamot

daniel-ottosson
Daniel Ottosson

Suppleant

STYRELSEN FÖR BAM SPORT

Arturo Molina, BAM
Arturo Molina

Ordförande

Ferhat Duz, BAM
Ferhat Duz

Ledamot

Terry Ann Calandri, BAM
Terry Ann Calandri

Ledamot

Screenshot 2023-05-18 at 11.48.57
Fredmar Lopez

Ledamot

Johannes Witkowsky, BAM
Johannes Witkowsky

Ledamot

Dennis Tran, BAM
Dennis Tran

Ledamot

daniel-ottosson
Daniel Ottosson

Suppleant

BAM Medlemmar som poserar framför kameran

VILL DU SITTA MED I STYRELSEN?

BAM Kultur

 

Kontakta Johannes Witkowsky som sitter med i valberedningen, så kontaktar han dig inför nästa årsmöte.

 

E-post: johannes_bengtsson89@hotmail.com

 

BAM Sport

 

Kontakta Daniel Ottosson som sitter med i valberedningen, så kontaktar han dig inför nästa årsmöte.

 

E-post: daniel_ucw@hotmail.com

sv_SESvenska