OM BAM

BREAKING ASSOCIATION MALMÖ

En ideell förening startad februari 2019

VÅR VISION

BAM har som ändamål och uppgift att främja kulturella och urbana konstformer. Genom hiphopkulturens positiva kraft ska föreningen skapa lärande och meningsfulla sammanhang för att främja människors, i synnerhet ungdomars, välmående och självkänsla.

VI SKA...

Förstärka

gemenskap, integration, inkluderande

Visa

öppenhet, skapa delaktighet

Supporta

idéer, tankar och nytänkande

Föra samman

människor och elementen i hiphop

Ge verktyg

för att förverkliga idéer

Skapa

välmående och hälsa genom dans och musik

Öka

tillgängligheten för att utöva breaking

Skapa

plattformar och mötesplatser för integration och finnas som en skyddsfaktor för Malmös ungdomar

Fungera

som en plattform för breakingutövare i Malmö

Öppna

för samarbeten mellan organisationer och människor

Skapa

rum för att öka och dela kunskap inom hiphop

Breaking

skall bli en naturlig del av Malmös kulturliv

Group of men posing in a narrow hallway

KONTAKTA OSS

sv_SESvenska