PERSONUPPGIFTSHANTERING

Personuppgiftshantering

Här finner du våra stadgar


Här finner du vår integritetspolicy


Integritetspolicyn berättar bland annat några av de rättigheter medlemmar har med avseende på den personliga data som BAM sparar.


För att nyttja dessa rättigheter:

  • Begära registerutdrag

  • Begära rättning av felaktiga personuppgifter

  • Begära att bli raderad ur våra register

  • Invända mot behandling av personuppgifter

Kontakta medlem@bamkultur.se.

sv_SESvenska