Om BAM

OM BAM


Breaking • Association • MalmöVision Breaking Association Malmö


En ideell förening startad februari 2019


BAM har som ändamål och uppgift att främja kulturella och urbana konstformer. Genom hiphopkulturens positiva kraft ska föreningen skapa lärande och meningsfulla sammanhang för att främja människors, i synnerhet ungdomars, välmående och självkänsla.
Vi ska


 • Förstärka gemenskap, integration, inkluderande
 • Visa Öppenhet, skapa delaktighet
 • Supporta idéer, tankar och nytänkande
 • Föra samman människor och elementen i hiphop
 • Ge verktyg för att förverkliga idéer
 • Skapa välmående och hälsa genom dans och musik
 • Öka tillgängligheten för att utöva breaking
 • Skapa plattformar och mötesplatser för integration och finnas som en skyddsfaktor för Malmös ungdomar
 • Breaking skall bli en naturlig del av Malmös kulturliv
 • Fungera som en plattform för breakingutövare i Malmö
 • Öppna för samarbeten mellan organisationer och människor
 • Skapa rum för att öka och dela kunskap inom hiphopFN:s konvention om barnets rättigheter

Från och med 1 januari 2020 är FN:s barnkonvention lag i Sverige. 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som skyddar barns rättigheter och är beslutad av FN. Alla under 18 år räknas som barn. 


FN:S konvention om barnets rättigheter, barnkonvention, är en självklarhet för BAM och vi jobbar aktivt med de fyra grundläggande principer när det handlar om frågor som rör barn:


Alla barn har samma rättigheter och lika  värde

Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

Alla barn har rätt till liv och utveckling

Alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad


Läs mer om FN:s barnkonvention här