Om oss

OM BAM


Breaking • Association • MalmöVision Breaking Association Malmö


En ideell förening startad februari 2019


BAM har som ändamål och uppgift att främja kulturella och urbana konstformer. Genom hiphopkulturens positiva kraft ska föreningen skapa lärande och meningsfulla sammanhang för att främja människors, i synnerhet ungdomars, välmående och självkänsla.
 Vi ska


 • Förstärka gemenskap, integration, inkluderande
 • Visa Öppenhet, skapa delaktighet
 • Supporta idéer, tankar och nytänkande
 • Föra samman människor och elementen i hiphop
 • Ge verktyg för att förverkliga idéer
 • Skapa välmående och hälsa genom dans och musik
 • Öka tillgängligheten för att utöva breaking
 • Skapa plattformar och mötesplatser för integration och finnas som en skyddsfaktor för Malmös ungdomar
 • Breaking skall bli en naturlig del av Malmös kulturliv
 • Fungera som en plattform för breakingutövare i Malmö
 • Öppna för samarbeten mellan organisationer och människor
 • Skapa rum för att öka och dela kunskap inom hiphopBAMs Styrelse

Ledamöter

Suppleanter