Persuppgiftshantering

Personuppgiftshantering


Personuppgiftshantering


Här finner du våra stadgar http://www.bamkultur.se/bam-stadgar.html


Här finner du vår integritetspolicy http://www.bamkultur.se/bam-integritetspolicy.html


Integritetspolicyn berättar bland annat några av de rättigheter medlemmar har med avseende på den personliga data som BAM sparar.För att nyttja dessa rättigheter:

Begära registerutdrag

Begära rättning av felaktiga personuppgfiter

Begära att bli raderad ur våra register

Invända mot behandling av personuppgifter

Kontakta medlem@bamkultur.se för ovan.