Sponsor

Har du hittat hit vill du förmodligen sponsra! Läs mer så berättar vi varför och hur ->


Vi tar våra basics först. 

Vi är en ideell organisation som vill främja kulturella och urbana konstformer. Främst genom dans vilket för oss i huvudsak är breaking eller det man tidigare kallade breakdance. 


Men det finns mer eftersom breaking är en del av en större kultur, hiphopkultur. Kultur kan definieras så här


Culture /ˈkʌltʃə/

the arts and other manifestations of human intellectual achievement regarded collectively.


Hiphop bygger på fyra grundpelare eller element; MC’ing, DJ’ing, Graffiti och Breaking. Men även ett femte semi-element Kunskap. Så en konstform eller manifestation av ett mänskligt intellektuellt åstadkommande betraktat kollektivt. Där breaking är det fysiska uttrycket. 


Vad vi vill göra är att genom hiphopkulturens positiva kraft skapa lärande och meningsfulla sammanhang för att främja människors, i synnerhet ungdomars, välmående och självkänsla. 


Alright, låt oss då prata om dans generellt och vad den gör med utövare. Vi vet att det känns bra att dansa. Att komma i kontakt med musik och låta vårt undermedvetna röra oss.

Och det finns ett flertal studier som visar hälsofördelar mer än fysiskt. Bla Aaron Antonovsky, Peter Lovatt, M Joe Verghese och Anders Hansen har gjort arbeten på hälsofördelar inom dans. Och i Malmö har en nyligen gjord undersökning visat att unga vill dansa!


Om en ungdom vill göra något så behöver det vara tillgängligt. Som fotboll.

Där kan en ung oftast lira boll ute med kompisar eller gå till en fotbollsklubb och betala avgift och utrustning. Möjligt för dom flesta. All infrastruktur finns och det finns finansiellt idrottsstöd från stat och kommun. Breaking skiljer sig åt och vi vill fortsätta jobba kulturellt samtidigt som det är ett fysiskt uttryck men även en sport och tävlingsform.


Vi vill hjälpa kids i Malmö att dansa genom att göra breaking tillgängligt. Det ska inte kosta mycket eller ens något. Men vi har inte tillgång till finansiellt idrottsstöd.


Det är därför vi finansierar vår verksamhet i huvudsak med kulturella bidragsgivare och sponsorer. Och det är här DU eller DITT företag kommer in.


Vad kan sponsras:

  • Fasta kostnader som tex bank, web, mjukvarulicenser
  • Transporter
  • Lokalkostnader och utrustning för att tillgängliggöra platser att dansa på
  • Lön till danslärare, pedagoger och projektledare för att förbereda ansökningar till event som festivaler, jam eller tävlingar
  • Lön till projektledare för genomförande av event, DJ’s, MC’s, ljudtekniker


Sponsring på minst 20.000 kr berättigar till en plats för logotyp på vår hemsida. Alla sponsorer på minst 1.000 kr blir omnämnda i vår verksamhetsberättelse.


För inbetalning utan faktura från oss använd 


Har du frågor om sponsring, annat relaterat eller vill få en specificerad faktura av oss, vänligen fyll i vårt kontaktformulär här >>